Я сравнивю сибя с

Я сравниваю  себя с Мамой  потому – что  она самая  лучшая

Я хочу   быть похожа на Маму

 

Advertisements

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

2. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր, անհունի  բառերը:

Սող տալ –  սողալ

Բուսել –  աճել է

Թևավոր  –  թև ունեցող

Անհունի –  անսահման

3. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ  բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) :

ճամփա, ուղի, ուղղություն, ելք, հնարք

4.Paint-ով  նկարի՛ր քո պատկերացրած ճանապարհը:

5. Բանաստեսծությունը փորձիր անգիր սովորել:

պպպպպպպպպպպպպպ